Pakalpojumi

Bezvadu risinājumi

Reti kurš var iedomāties mūsdienu uzņēmuma darbību bez datoru lokāliem tīkliem, kuri veido savienojumus starp vairākiem datoriem. Lokālie datortīkli ļauj uzņēmumiem automatizēt darba procesus un paaugstināt darba ražīgumu. Wi-Fi ir tehnoloģija, kura nodrošina bezvadu sakarus starp datoriem un šo datoru pieslēgumu internetam.

Bezvadu tīkls

Bezvadu tehnoloģijas ir ļoti vērtīgs papildinājums jebkura uzņēmuma IT struktūrai un pašam uzņēmumam, kas var ievērojami paplašināt pieejas iespējas jau esošajam tīklam un citiem automatizētiem biznesa procesiem. Mūsu bezvadu risinājumi koncentrējas uz uzņēmuma optimizāciju, izvērtējot iekārtas un pašreizējā datortīkla iespējas, lai noteiktu Jūsu biznesa vajadzībām vislabāk piemērotāko bezvadu risinājumu.

Bezvadu tīkla ierīkošana: no 150.00 EUR