Kompānija

Jaunumi

Pievienojamies "Godīgs eiro ieviesējs" memorandam

31.08.2013 - Uzņēmums

Uzņēmums SIA "CERVON Latvia" Reģ. Nr. 40003822399 ir pievienojies iniciatīvas "Godīgs eiro ieviesējs" memorandam un apņemas:

  1. neizmantot eiro ieviešanu preču un pakalpojumu cenu celšanai;
  2. visām precēm un pakalpojumiem norādīt skaidras un nepārprotamas cenas latos un eiro cenu paralēlās atspoguļošanas periodā no 2013. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 30.jūnijam;
  3. nodrošināt godīgu cenu pārrēķinu no latiem uz eiro, ievērojot oficiālo valūtas maiņas kursu 1 EUR = 0.702804 LVL un cenu matemātiskas noapaļošanas principus, kā arī visus likumdošanas aktus un normatīvus, kas saistīti ar uzņēmējdarbību;
  4. iespēju robežās veicināt savu sadarbības partneru, piegādātāju un klientu pievienošanos iniciatīvai, pēc iespējas skaidrojot memoranda mērķi, principus un ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību eiro ieviešanas periodā;
  5. informēt un apmācīt darbiniekus par jautājumiem, kas saistīti ar eiro ieviešanu, nodrošinot viņu spēju savas kompetences ietvaros izskaidrot klientiem cenu norādīšanas principus.

Drukāt apliecinājumu