Kompānija

Jaunumi

Horizon serverī uzstādīta jaunākā sistēmas versija 3.168.325 (0 komentāri)

16.09.2010 - Uzņēmums

Versijā 3.168.325 izstrādāta jauna funkcionalitāte MK noteikumu Nr. 541 izpildes nodrošināšanai, izveidots Dokumentu skaņošanas modulis, kā arī turpināta lietotāju tiesību mehānisma reorganizācija. Turpināta portāla - Horizon WEB atskaišu portāla izstrāde un izveidots jauns Horizon WEB modulis - Darba laika uzskaite.

Versijā veikti papildinājumi un uzlabojumi Sistēmas modulī (grupēšanas režīms, priekšapskate, jauni ātrie taustiņi u.c.), Kases un Bankas, Krājumu (inventarizācijas funkcionalitāte, jauns dokumentu veids - Asfaltbetona iekšējās kustības pavadzīme u.c.), Inventāra, Avansa norēķinu, Algu uzskaites un Personāla moduļos (papildināti slodžu maiņas parametri, atvaļinājuma dokumenta tips, darba laika uzskaites dokumentu tipi, samaksas dokumenta tips u.c.), kā arī Aprūpes maksu, Vecāku maksu un WEB moduļos TEDIS un SKOLAS.

Nekustamo īpašumu pārvaldības modulī Būves (ēkas) kartiņai pievienota jauna lappuse Aprēķinu metodes, NĪP īpašumu un objektu hierarhijā pievienots jauns skats Būves un vēl citas izmaiņas.

Komentāri