Pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi

Piedāvājam grāmatvedības pakalpojumus maziem un vidējiem uzņēmumiem:

 • Uzņēmuma ikdienas grāmatvedības procesu nodrošināšana saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu;
 • Grāmatvedības metodikas, dokumentu aprites shēmas un citu grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrāde;
 • Atskaišu, pārskatu un deklarāciju sagatavošana iesniegšanai VID, Statistikas pārvaldē, Latvijas Bankā, Vadības atskaišu sagatavošana;
 • Uzņēmuma pārstāvēšanu attiecībās ar VID un citām valsts uzraudzības institūcijām;
 • Operatīvo un starpbilanču sagatavošana pēc pieprasījuma;
 • Algu un nodokļu aprēķināšanu;
 • Konsultācijas grāmatvedības jautājumos;
 • Grāmatvedības programmas Horizon konsultācijas.

Bāzes cenā ietilpst:

 • klienta grāmatvedības pirmdokumentu sakārtošana;
 • finanšu atskaišu sagatavošana un iesniegšana VID,
 • ikmēneša virsgrāmatas aizpildīšana,
 • klienta konsultācija par grāmatvedības jautājumiem.
Dokumentu skaits 0-10 11-50 51-90 91-130 131-170 171-210 211-250
Cena mēnesī 25 Ls 40 - 70 Ls 70 - 110 Ls 100 - 150 Ls 140 - 220 Ls 190 - 250 Ls 230 - 300 Ls
Cena mēnesī EUR 35.75 56.91-99.60 99.60-156.52 142.29-213.43 199.20-313.03 270.35-355.72 327.26-426.86

Grāmatvedības pakalpojumu cenu nosaka bāzes pakalpojumu cena un Jūsu pasūtītie papildus pakalpojumi.

Jūsu ieguvumi, izmantojot grāmatvedības ārpakalpojumus:

 • Uzņēmuma tiešo izmaksu samazinājums;
 • Procesu efektivitāte un pakalpojumu sniegšanas kompetence;
 • Klientu datu drošība, rezerves datu saglabāšana.